Пароніми до слова Реалії

Пароніми до слова Реалії

  1. Реалії РЕАЛІЇ, ій, мн. (одн. реалія, ї, ж., наук.). Предмети, речі, що мають матеріальну цінність: ...В кожному творі обов'язково згадуються прізвища героїв та місце дії, ведеться детальний перелік історичних атрибутів тапобутових реалій (НТЕ, 1983, № 4, 38); Нерідко траплялося, що сучасність виявляла себе отими поодинокими реаліями, а самий дух її поетові так і не вдавалося вловити (ЛУ, 20.12 1968). У спол.: р. коштовні, цінні, дорогі, важливі, давні, побутові, поодинокі.

Приклади використання Реалії

Тим більше, як зазначають дослідники, основна частина індійського епосу склалася ще задовго до приходу індоаріїв в Індію, а отже, цілком може відображати історичні реалії місць, де раніше жили індоарійські народи.

Важливо в одному виданні дотримуватися систематично першого або другого варіянта, інакше читач може зрозуміти, що йдеться про різні реалії.

У діяль-ності міжнародних неурядових організацій ділових кіл є праг-нення активно впливати на існуючу практику, враховуючи всі нові реалії економічного життя, а також закріпити ці зміни через механізм формування звичаїв і традицій.

Проте реалії життя такі, що робітник, будучи юридично вільним, позбавлений власності на засоби виробництва і засоби до життя.

І обидві ці реалії щонайтісніше між собою пов’язані.