Пароніми до слова Расовий

Пароніми до слова Расовий

  1. Расовий РАСОВИЙ, а, е. Який стосується раси, пов’язаний з нею: А. Малишко у книзі «За синім морем» змалював Америку з двох сторін: Америку людей праці, доброї волі і Америку «жовтого диявола»... расової дискримінації (КУ, 1979, № І, 77); Громадяни СРСР є рівними перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови... місця проживання та інших обставин (Конст. СРСР, 16).У спол.: р. політика, дискримінація, ненависть, теорія, належність, група, відмінності, конфлікти, напруження. Корені реал- (від лат. геаііз — «речовий»), регал- (від лат. ге^аііз — «царський»); розрізняються кореневим приголосним г.

Приклади використання Расовий

Це був расовий гітлерівський пес останньої формації, жорстокий, лихий мерзотник, герой шибениць, масових палійств і гвалтувань.

Нюрнберзький расовий закон — загальна назва нацистівських дискримінаційних законів («Закону про громадянство» і «Закону про захист німецької крови і німецької чести»).

Він перелічив усіх «великих лівих» від створення світу, наче вони являли собою окремий расовий елемент, що ліг в основу британської нації.

Нюрнберзький расовий закон знеправлював й ізолював «неарійців».

Замість того, щоб експортувати концепт пролетаріяту й експлуатації на расовий, сексуальний і подібного роду гніт, слід було б запитати себе, чи не відбувається усе навпаки.