Пароніми до слова Реалістичний

Пароніми до слова Реалістичний

  1. Реалістичний РЕАЛІСТИЧНИЙ, а, е. 1. Який стосується реалізму, правдивого відображення об’єктивної дійсності в її типових рисах; побудований на принципах реалізму: Шевченко не належав до тих, чия творчість доходить до нас лише як відгомін минувшини, художня спадщина його — активна сила у творенні народного реалістичного мистецтва (Гончар, VI, 424); В реалістичних картинах Франка показав неминучість організованого виступу робітничого класу проти експлуататорів (УЛ, 9, 147).У спол.: р. мистецтво, література, проза, поезія, твір, роман, вірш, образ, театр, репертуар, п’єса, драма, комедія, гра, живопис, картина, метод, основа, риси, традиції, відображення. 2. Те саме, що реальний у 3 зн.: Немає, напевне, держави, яка за останні роки виступила б перед людством з таким широким спектром конкретних і реалістичних ініціатив з найважливіших проблем міжнародних відносин, як це зробив Радянський Союз (КУ, 1981, № 4, 24). У спол.: р, політика, шлях переговорів, пропозиції, ініціатива, підхід, аналіз, характер, погляд на щось.

Приклади використання Реалістичний

Але поки якийнебудь реалістичний філософ не засвідчив насправді Марафонської битви отаким методом, ми можемо утриматися від можливості серйозного висування подібною аргументу.

У чому полягає реалістичний напрям в українській літературі?

Їх умовно поділяють на морально-правовий, силовий, реалістичний (примусово-переговорний), ідеалістичний, інтегративний.

І головна його відміна та, що основою попередніх творів був реалістичний фон, тоді як «Глибинний шлях» — наукова фантастика.

Все мало навдивовижу реалістичний вигляд, а проте як добре замислитись, то важко повірити, щоб піпли справді терпіли таке знущання над собою у фільмі.