Пароніми до слова Інформованість

Пароніми до слова Інформованість

  1. Інформованість ІНФОРМОВАНІСТЬ, ності, ж. Кількісні і якісні показники, що характеризують процес засвоєння інформації; поінформованість: Пропаганда нерідко відстає від запитів трудящих, не враховує їх зрослого освітнього і політичного р'вня, іяформованості, особливостей ідеологічного протиборства на міжнародній арені (Мат. XXVII з’їзду КПУ, 74).У спол.: зростання (ступінь) і. народу (населення, робітників, учнів). Корені їд-, їж-; розрізняються кореневими приголосними д, ж. Мають різний наголос.

Приклади використання Інформованість

Результати регулярних біржових торгів дозволяють забезпечити повну інформованість учасників як біржового, так і небіржового ринків, про стан попиту і пропозиції, ціни, рівень конкуренції на ринку того чи іншого товару.

Досконала конкуренція включає й багато факторів рівноваги на ринку: мобі-льність ресурсів, достатня інформованість, спроможність швидко перебудовуватись.

Я вже не кажу про інформованість, тим більше, що поки взагалі не дуже ясно, що це таке.

Але не полегшення принесла така інформованість сивоголовому ротмістру, о ні !

У цьому разі недостатня інформованість, нерозуміння та упередженість формують імідж політика або партії не менше, ніж реальні вчинки.