Пароніми до слова Інформація

Пароніми до слова Інформація

  1. Інформація ІНФОРМАЦІЯ МИ Й, а, е. Який містить, опрацьовує, видає інформацію; довідковий: Ми на відпочинку... Стежимо за інформаційними бюлетнями (Кучер, II, 132); Інформаційне повідомлення про Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії України (РУ, 10.06 1983).У спол.: і. агентство, бюро, служба, вісті, новини, передача, панорама, випуск (останніх новин), матеріали, доповідь, відділ, бюлетень, замітка, заголовок, знак, канал, потік, бум, стрес, мінімум.
  2. Інформація ІНФОРМАЦІЯ, і, ж. Повідомлення про стан справ, чиюсь діяльність, становище чого-небудь: Для інформації слово було надане Лодиженкові (Ле, І, 76); Горький хотів, щоб усі народи Радянського Союзу шляхом широкої взаємної інформації знайомилися з тим, що зроблено кожним із них (Тич., VI, 191); Незаперечною істиною є те, що мова — це найважливіший і все-охоплюючий засіб спілкування, засіб передачі інформації (Мовозн., 1971, № 4, 72); Гриць, секретар комсомольського комітету школи, сказав Вікторові, щоб він підготував інформацію про міжнародне становище (Автом., І, 160). У спол.: і, масова, повсякденна, поточна, оперативна, вичерпна, широка, коротка, правдива, однобічна, додаткова, політична, економічна, партійна, науково-технічна, метеорологічна, телеметрична; засоби масової і.; добірка, обробка, обсяг, передача, потік, служба і.; і. про хід будівництва, виробництва, збирання врожаю, хід змагань; і. давати, передавати, одержувати, підготувати, робити, проводити, слухати, заслухати, поліпшувати, брати, взяти; і. користуватися, обмінюватися.

Приклади використання Інформація

В операційних центрах проводиться цілодобовий контроль технічних засобів і програмного забезпечення, що працюють у мережі, збирається діагностична інформація, контролюються відновлювальні процеси після порушень у мережі.

На Джейка ця інформація справила не надто колосальне враження, та він переказав її батькові.

Автоматично зареєстрована інформація звичайно заноситься на машинний носій самим ре-єстручим пристроєм — це автоматичний варіант реєстрації.

Виняток становить інформація комерційного та банківського характеру, правовий режим якої встановлений чинним законодавством.

Отже, інформація, яка може бути одержана із закордонних АБД, містить як інформаційні дані, так і службову й протокольну інформацію, яка не підлягає завантажуванню.