Пароніми до слова Індивідуальність

Пароніми до слова Індивідуальність

  1. Індивідуальність ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ, ності, ж. 1 (лише одн.). Сукупність своєрідних психічних рис, властивостей кожної особистості, що відрізняють її від інших індивідуумів: Автор «Сонячних кларнетів» І автор «Землі» — які різні творчі індивідуальності, і водночас як багато між ними спільного (Гончар, VI, 482).У спол.: і» людська, творча, неповторна, яскрава, яскраво виражена. 2. Окрема людина як носій певної сукупності властивостей, ознак і рис; особистість: Багатогранне життя цієї великої російської індивідуальності [М. Горького] перебігало у надзвичайно складних обставинах царського... режиму (Ле, VII, 646); Колектив — це не якась безлика маса. Він існує як багатство індивідуальностей (Сухомл., 182). У спол.: і, велика, творча, акторська.

Приклади використання Індивідуальність

Коли ремісник, людина дії, перевер шує себе, в цій вищості зберігаєтья суб" єктивність, індивідуальність, у майбутньої ж матері зникає про тиставлення суб' єкта об' єкту.

Коли йдеться про об" єкт управління, крім понять «людина» і «особистість» також використовуються поняття «індивід», «індивідуальність» і «суб» єкт", які мають свою значеннєву специфіку.

Для нас людина — це насамперед пожива; наша мета полягає в тому, щоб увібрати в себе її волю, зміцнити її коштом нашу власну індивідуальність.

«Середньовіччя мало ясну ідею людської особистості, що була відповідальна перед богом і володіла метафізичним незнищенним ядром — душею , — однак важко призвичаювалось до уявлення про індивідуальність.

Це означає - піти шляхом призначення і волевого самовизначення людини-героя, виявити свою непересічну індивідуальність.