Пароніми до слова Індивідуальний

Пароніми до слова Індивідуальний

  1. Індивідуальний ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, а, е. 1. Який належить певній, окремій особі, створений або здійснюваний окремими особами; не колективний: Займаємо вказану висоту, і копаємо індивідуальні окопи (Кучер, II, 133); 3 великим успіхом пройшла в 1941 році в Полтаві перша індивідуальна виставка робіт Катерини Білокур (Гончар, VI, 496).У спол.: і, будівництво, проект, виставка, передплата, обличчя, страхування, властивості, ознака, особливість, прикмета, риса, манера, метод, творчість, почерк, стиль, характер, здібності, майстерність, замовлення, запити, лексика, новотвори. 2. Який знаходиться в особистому розпорядженні, користуванні; призначений для особистого користування; окремий: Поворот основних мас селянства до колгоспів означав перехід від відсталого дрібного індивідуального господарства до передового великого колективного машинного землеробства (Іст. КПРС, 361). У спол.: і, землекористувач, господарство, сектор, аптечка, номер, городи. Л І. пакет — стерильний перев’язувальний матеріал для надання першої медичної допомоги. 3. Який стосується окремо до кожного: Вони [дидактичні матеріали] містять картки із конкретними запитаннями і завданнями, призначеними для опрацювання певного твору чи теми, мають джерельний характер, чим забезпечується індивідуальний підхід до учнів (УМЛМ, 1979, № 8, 71). У спол.: і. консультації, бесіди, вправи, завдання, раціон, підхід.

Приклади використання Індивідуальний

Проте на відміну від інвестиційного процесу як безперервного процесу реалізації капітальних вкладень, що відображає суть розширеного відтворення основних фондів, інвестиційний цикл — це індивідуальний обіг капітальних вкладень (рис.

В Англії домінувало не акціонерне суспільство, а індивідуальний підприємець, пізніше, коли з’явилися акціонерні товариства, вони представляли об' єднання великих капіталістів.

Але якщо йдеться про нове мистецтво, розмежування відбувається на рівні значно глибшому, ніж індивідуальний смак.

Нашвидку виймає з кишені індивідуальний пакет і перев’язу є руку.

Глобальну рівновагу людство може свідомо спроектувати таким чином, що потреби кожної людини будуть задовольнятися, а його індивідуальний потенціал розвиватиметься.