Пароніми до слова Цитований

Пароніми до слова Цитований

  1. Цитований ЦИТОВАНИЙ, а, е. Який цитується: Укладачі книжки «Тисяча крилатих виразів» не тільки подають першоджерела цитованих виразів, але й ілюструють прикладами з різних творів української літератури, де зустрічається той чи інший вираз (Вітч., 1964, №11, 205).У спол.: ц. праця, підручник, стаття, уривок, твір, вірш, джерело, слово.

Приклади використання Цитований

Цитований вище епізод з розбитою на голові кримінальника пляшкою може слугувати цьому найкращим підтвердженням.

Навівши цитований пасаж та зазначивши, що «Сковорода не настоює на Боголюдськості Христа», В. Е. рн дивувався: «Ця від мова від стрижневої проблеми християнської свідомості , — Боговтілення принципово визнаного , — видається нам досить дивною.

Хілберг: «За словами генерала Йодля, що складав цитований мною мною документ, формулювання була наступним: Адольф Гітлер сказав, що він хотів би, щоб жиди — більшовицькі комісари були ліквідовані.

Або він нічого не розкрив, і цитований лист становив частину його маячінь, або ж сховав здобуту інформацію надто добре.

Словом, як бути з «ясиром» пояничареним (див. цитований вище пасаж із марксистського класика)?