Пароніми до слова Цезура

Пароніми до слова Цезура

  1. Цезура ЦЕЗУРА, и, ж. 1 (літ.). Обов’язкова для даного віршового розміру пауза в середині рядка: Розрізняють постійну цезуру, що виникає послідовно після того самого складу тієї самої стопи; перемінну цезуру, яка може змінювати місце в межах даної стопи.У спол.: ц. постійна, перемінна, пересувна. 2 (муз.). Коротка пауза між частинами музичного твору або його побудовами: За своїм значенням цезура близька до розділових знаків (Сл. муз., 160); Цезура ділить безперервний рух звукової тканини і сприяє яснішому сприйняттю музики. У спол.: ц. велика, мала.

Приклади використання Цезура

Цезура, покладена в третьому рядку першої строфи після «ліс», порушує ритмічну симетрію віршового розміру.

Таким чином перша цезура, що після «живоземом», підсилює другу цезуру, яка, знаходячись після «моя», розокремлює хіастичну послідовність «абба».

З іншого боку таке ритмічне враження готує смислова цезура, розколюючи єдину просту римовану пару «аа», розташовану посередині вірша, і прив’язуючи її першу частину до початку, а другу — до кінця вірша.

Поміж ними двома, поміж цим реальним відношенням смерть / сексуальність і їхнім символічним відношенням, проходить цезура обміну і соціяльної приділености, де все воно й розігрується.

Всі, хто був назовні тієї сфери, були заатаковані його хвилями, галасливо бродили в них, давали себе підхоплювати, перейняті, піднесені - внутрі тієї сфери був спокій і павза, цезура в тому загальному стовпотворінні.