Пароніми до слова Цеглястий

Пароніми до слова Цеглястий

  1. Цеглястий ЦЕГЛЯСТИЙ, (рідше) ЦЕГЛИСТИЙ, а, е. Який нагадує колір цегли; жовто-червоний: Місцеві майстри користувалися невеликим числом фарб: білою (побілка), жовтою (вихра), цеглястою (червінь) та коричневою(описка) (НТЕ, 1963, № 4, 68); ...Сердито наморщував [Лазар] сіре у цеглястих плямах обличчя (Коцюб., II, 249). У спол.: ц. колір, фарба, пляма, відтінок; сорочка (плащ, штани) ц. кольору. Корені цез- (лат. саезига — «рубання»), ценз- (лат. сепзиз від сепзсо — «роблю опис, перепис»); спільний суфікс -ур(а); розрізняються кореневим приголосним н.

Приклади використання Цеглястий

Цеглястий рум’янець, піднявшись від шиї, залляв усе обличчя міс Ендрю.