Пароніми до слова Складовий

Пароніми до слова Складовий

  1. Складовий СКЛАДОВИЙ, а, е. 1. Який входить як частина у склад чогось: Перемога Жовтневої революції на Україні — невід’ємна складова частина революційного процесу в Росії — є закономірним результатом дій пролетарів російських і українських, торжеством ленінської національної політики (КУ, 1979, № 3, 20—21).У спол.: с. частина, елемент. 2 (лінгв.). Здатний утворювати склад: Якщо в складі є два і більше звуків, то один з них завжди сприймається як найясніший, найвиразніший порівняно з сусідніми звуками. Цей звук утворює вершину складу І зветься складовим (Сл. лінгв., 158). У спол.: с. абревіатури, структура, слова, тон, звук. Д С. письмо — один із видів письма, де графічні знаки пов’язані з буквами та букво-сполученнями, які можуть утворювати склади; с. наголос — виділення в слові одного із складів.

Приклади використання Складовий

Я тут хочу звернути увагу на ще один — поза традицією — складовий елемент.

Відтак належний стиль управління як складовий елемент сучасного менеджменту є дійовим чинником підвищення ефективності діяльності будь-якого підприємства, кожної підприємницької структури.

Богослужіння — складовий елемент релігійного культу, сукупність священнодійств, звернених до Бога або божеств і регламентованих канонами певної релігії або конфесії.

Право, як і держава, є надбудовою над економічним базисом суспільства і входить як складовий елемент до правової системи того чи іншого суспільства.

Інтермеццо: Естетика Землі - один з елементів виховного тла росту індивідуальности й суспільства загалом — і складовий елемент поняття Української Нації.