Пароніми до слова Складний

Пароніми до слова Складний

  1. Складний СКЛАДНИЙ, а, е. 1. Який складається з кількох частин, що втратили самостійність: Складні сполучники є наслідком з’єднання в одне слово двох слів (СУЛМ, II, 515); Як прості, так і складні листки дводольних І однодольних рослин розміщені на стеблах у певному порядку (Бот., 62—63). У спол.: с. кістка, орнаменти, цукри, сполуки, листки, конструкція, утворення, назви, слово, речення, іменник, дієслово, прикметник, прийменник.2. Який характеризується сукупністю багатьох взаємозв’язаних частин, явищ, ознак; важкий для розуміння, здійснення, виконання: Завдання видалось йому складним (Гур., 171); Воронцов ніби становив найголовнішу, невід’ємну частину складного організму полку, він був у полку, наче мати в сім’ї (Гончар, І, 65); Гордість і слава міста [Києва] — робітничий клас. Його талантом і натхненням створюються складні машини і прилади, високоякісні товари народного споживання (РУ, 29.05 1982). У спол.: с. апаратура, механізм, агрегат, машини, лікувальний препарат, випробування, життя, шлях, екзамени, іспит, питання, проблема, інтрига, ситуація, обстановка, конфлікти, колізії, умови, завдання, вправа, задача, поняття, явище, система, будова, молекула, рефлекси, рухи, операція, процес, еволюція, твір, сюжет, справа, зміни.

Приклади використання Складний

Так само і квоти, занадто складний процес ліцензування або отримання дозволу та інші нетарифні обмеження можуть збільшити собівартість або сповільнити виробничий цикл, а отже, негатив-но вплинути на конкурентоспроможність та інвестування.

Проте багатопрофільна дистрибуція — дуже складний бізнес з високи-ми витратами і малою нормою прибутку, тому серйозно займатися цим в Україні навряд чи хто спроможний.

Складний комплекс Святоюрських забудувань — капітульних будинків, церкви, митрополичої палати й мурованої огорожі, викликає вражіння строгого підпорядкування поодиноких елєментів цілости.

Організм цей складний, а найголовніший орган його, як не дивно, перебуває поза ним.

Аналітичний аналіз таких моделей доволі складний і становить окрему проблему, а через це їх важко застосовувати на практиці та інтерпретувати здобувані результати.