Пароніми до слова Підраховувати

Пароніми до слова Підраховувати

  1. Підраховувати ПІДРАХОВУВАТИ, вую, вуєш, недок., підрахувати, ую, уеш, док., що і без додатка. Визначати наявність, кількість чогось: ...Один вилущив на долоню колосок, підраховує зерно (Головко, V, 131); Коли я встав, Антоша сидів уже коло столу і щось підраховував на клапті грубого синього паперу (Мик., II, 59).У спол.: н. резерви, ресурси, запаси, патрони; точно, приблизно. Корені в’яз-, м’яз-; розрізняються кореневими приголосними в, м.

Приклади використання Підраховувати

Він розклав аркуші з графіками біля себе й заходився щось підраховувати.

Коли ми повернулися на пліт і король почав підраховувати, скільки нажебрав грошей, виявилося, що він зібрав вісімдесят сім доларів та сімдесят п’ять центів.

Коли закінчили підраховувати, видали усі необхідні розпорядження і визначили терміни, Імраель раптом розреготався:

Йому вже не хочеться підраховувати логічність і відповідність його почуття.

Одного разу ми з ним стали пригадувати та підраховувати, скільки ж мені вже років.