Пароніми до слова Питання

Пароніми до слова Питання

  1. Питання ПИТАННЯ, я, с. 1. Те саме, що запитання у 1 зн.: Але командир відділення, як і завжди, тільки дивився на Оленченка з таким виразом, ніби дивувався, як можна ставити такі недоречні питання (Багмут, 13); Недаремне дитячий мозок працював над питанням, чого се одні мають що їсти, а другі плачуть з голоду (Коцюб., І, 102).У спол.: л. цікаве, конкретне, складне, законне, пряме, просте, додаткове, навідне, усне, письмове, логічне, недоречне, несподіване. А Знак п. — розділовий знак, який застосовується на письмі для вираження запитання, сумніву, вагання; задавати (ставити) п. — запитувати. 2. Положення, проблема, справа, які потребують обговорення, вивчення, розв’язання, дослідження, уваги і т. ін.; пункт документа, порядку дня: Наша партія творчо вирішує питання національних відносин в інтересах усієї країни і кожної республіки зокрема, в інтересах комуністичного будівництва (КУ, 1979, № 3, 24); / коли сьогодні стоїть питання про місце поета, то скажу: воно посеред бурі (М. Ол., І, 256); На порядку денному стояло одне питання: «Про наступні бої» (Кучер, II, 344) ; Мільйони революційних борців знаходять у ленінізмі відповіді на найсущніші питання (Іст. КПРС, 586). у спол.: п. складне, важке, серйозне, істотне, суттєве, основне, кардинальне, вузлове, важливе, актуальне, злободенне, гостре, пекуче, невідкладне, назріле, наболіле, спірне, принципове, невирішене, відкрите, нове, наступне, теоретичне, практичне, організаційне, філософське, політичне, ідеологічне, соціальне, національне, економічне, наукове, аграрне, селянське, міжнародне, особисте, жіноче; теорії, практики, політики, економіки, ідеології, війни, миру, науки, методології, організації, плану, програми, порядку дня; постановка, розробка, вивчення, дослідження, аналіз, виклад, розгляд, обговорення, актуальність, складність п.; п, досліджувати, вис віт-лювати, розв'язувати, аналізувати, розробляти, ставати на голосування, вирішувати; коло п.

Приклади використання Питання

Він часом задавав собі питання що таки трапилося з зіронькою, не знаючи що вона залишилася з ним, заховалась кудись де її не було відчутно; бо такий мала вона намір.

Вказані питання можуть б’ти поставлені на вирішення експерта-психолога, при цьому в обовязковому порядку має бути порушено питання щодо рівня розумової відсталості неповнолітнього, інтелекту-альний розвиток якого не відповідає його віку.

Більшовизм уважає національне питання як засіб в боротьбі пролетаріату за соціальне визволення.

Я запитувала свекра, щоб залякати його, однак Шекюре чудово розуміла, що питання моє спрямоване до неї.

Антропологія намагається відповісти також на питання, як це сталося, що люди такі різні, що вони мають не тільки різний колір шкіри, але й різний колір волосся, очей, різні форми голови, різну будову тіла.