Пароніми до слова Публіцистичний

Пароніми до слова Публіцистичний

  1. Публіцистичний ПУБЛІЦИСТИЧНИЙ, а, е. Який стосується публіцистики як роду літературної творчості: Інші порівнювали його [Сухомлинського] публіцистику з кращими публіцистичними виступами прославлених письменників минулого (Цюпа, Добротворець, 268); Термінологія... безпосередньо пов'язана з розвитком таких структурно-функціональних стилів, як науковий, науково-технічний, публіцистичний, офіційно-діловий... (СУЛМ, IV, 165). У спол.: л. діяльність, творчість, узагальнення, характер, засади, талант, майстерність, стиль, жанр, мова, стаття, виступ, фільм, загостреність, матеріал, сторінки.

Приклади використання Публіцистичний

Жодний-бо твір, ні публіцистичний, ні науковий, не вразив би так відчутно теологів-схоластів, як ця талановита й кумедна сатира.

«УКРАЇНСЬКА ХАТА» — щомісячний літературно-публіцистичний журнал національно-радикального спрямування.

Мемуарно-публіцистичний характер має і щоденник («Журнал») Шевченка, у якому день за днем майже протягом року зафіксовані основні події в житті поета, його враження, спостереження, роздуми, наміри і спогади.

Значною мірою це позначилося й на його книжках, у яких відчутний потужний публіцистичний струмінь.

Так багатовекторний радіопроект перетворився, став ши прозовим виданням, на гостросюжетний політично публіцистичний роман, дія котрого відбувається в зача рованому колі української дійсності.