Пароніми до слова Психологічний

Пароніми до слова Психологічний

  1. Психологічний ПСИХОЛОГІЧНИЙ, а, е. 1. Який стосується психології як науки і навчальної дисципліни: Сучасна психологія — розгалужена система знань, яка, окрім загальної психології, налічиє близько 40 психологічних дисциплін (ПС, 147). ~У спол.: л. служба, наука, дисципліна, методика, погляди, тест, поняття, проблеми, явище, знання, опис, коментар, характеристика, спостереження, розбір, експертиза, школа, відділення вузу, лабораторія, товариство, словник. 2. Те саме, що психічний: Психологічна культура вчителя — система... знань, умінь і навичок учителя, його особлива здатність розуміти психіку інших людей, вміння спілкуватися з ними (ПС, 144); Мистецький домисел [в романах «Великий зачин» і «Розгориться полум’я» В. Катаєва] зовсім не «приземлює» образ вождя, скоріше, навпаки, надає йому більшої психологічної достовірності (КУ, 1980, № 11, 79). У спол.: л. готовність до навчання (до праці), адаптація, механізм, особливості характеру, достовірність. А П. сумісність — взаєморозуміння людей, що спілкуються; п. клімат — моральна атмосфера, в якій виявляється властиве для членів групи ставлення до загальної справи і один до одного. 3. Побудований на глибокому змалюванні психології персонажів (про літературний твір): Стефаник — видатний художник слова, майстер психологічної новели. У спол.: л. твір, роман, драма, новела.

Приклади використання Психологічний

І кожен з них має свій психологічний вплив на нас.

Тобто, будь-яка фізична дія має своїм відображенням вплив на психологічний світ.

Видатна особа виступає при цьому водночас і як соціальне явище, і як індивідуально-психологічний феномен, що відображує характер суспільних відносин і напрям інтелектуального поступу.

Контроль часто здійснюється через непрямий примус, психологічний тиск чи маніпуляції, здійснювані організаціями які не мають стосунку до держави чи всієї системи в цілому.

Адже сама модель визначається як «психологічний феномен», тобто має модель в екзогенній відносно економіки психологічній теорії.