Пароніми до слова Передовий

Пароніми до слова Передовий

  1. Передовий ПЕРЕДОВИЙ, а, е. 1. Вищий від інших рівнем свого розвитку: Пролетаріат є найбільш революційним, найбільш передовим класом (Іст. КПРС, 18); — У нас передова школа,— гарячкував він [директор],— наші діти мають бути добре зодягнені (Міщ., 151); Боротьба за мир — справа всього передового людства (Рильський, IX, 122).У спол.: п. клас, інтелігенція, людина, працівник, виробничник, діяч, робітник, колгоспник, доярка, студент, учень, країна, область, організація, колгоспи, господарство, фабрика, школа, ланка, суспільний лад, ідеї, теорія, погляди, наука, література, мистецтво, культура, досвід, рубежі, агротехніка, технологія, метод; п. відзначати, нагороджувати; п. бути, стати; за п. боротись; на п. рівнятись. А П. стаття — редакційна стаття у періодичному виданні, що міститься на його початку і висвітлює важливі питання сучасності; вийти в п.— стати одним з кращих. 2. Який міститься, діє попереду, найближче до ворога: Передові частини червоних підходили вже до Керчі, як тут раптом на їхнім шляху постав... бар'єр (Гончар, ПІ, 77); у зн. ім.: Відбувалися незвичайні мітинги солдатів на передовій, революційні солдатські маси протестували проти кривавої бойні, розв'язаної імперіалістичними державами (Ле, VII, 625). У спол.: п. лінія фронту (оборони), позиція, пост, частини, дозор, загін, роз'їзд; у зн. ім.: з п. вернутися; на п. прибути; на п. воювати, битись, перебувати.

Приклади використання Передовий

За ними тягся передовий полк війська — рухливий ліс списів, корогв та галябард.

Передовий досвід показує, що комплексне використання відходів, збагачення вугілля і шахтної породи підвищує економічну ефективність використання видобутої сировини.

— ним командував Петро Виривайло , — передовий наскочив перший на ворога і славно загинув, полетівши в повітря разом з гарматами, кіньми та більшою частиною людей на чолі з командиром.

Сам ти поведеш передовий табір з моїм сином Азаматом, а слідом за вами я й сам рушаю.

Він мав очолювати передовий полк у битві, а значить, Дунсен, Полівер і Раф утікали в неї поміж пальців.