Пароніми до слова Міфічний

Пароніми до слова Міфічний

  1. Міфічний МІФІЧНИЙ, а, е. 1. Пов’язаний з міфами — стародавніми народними оповідками про походження Землі, Всесвіту, явищ природи, обожнюваних героїв: 1 він ішов на той поклик, вливався до гурту учнів Платона, які збиралися у зручне коло, поблизу величної статуї міфічного героя Академа (Цюпа, Добротворець, 176); /Лірічні істоти живуть у драмі [«Лісова пісня»] цікавим і оригінальним життям (РЛ, 1962, № 2, 109); / поряд з іменем мі-118фічного богоборця [Прометея] з’являється у Лесі Українки ім’я конкретного, історичного вождя повсталих рабів — ім’я Спартака (Рильський, X, 292). у спол.: л. герой, постать, образ, істота, сюжет, персонаж, циклоп, цвіт папороті. 2. Вигаданий, надуманий, неправдивий: Гарячкова активність мілітаристів з блоку НАТО... розгортається з боку роздування воєнної істерії, штучного нагнітання страхів щодо міфічної «радянської загрози» (РУ, 13.06 1981). У спол.: м. загроза, країна, сума, плани, істота.

Приклади використання Міфічний

Безперечно, у цих книжках є багато персонажів, які видумав автор, але вони органічно вливаються в український міфічний простір.

Так, епонімом міста Аргоса був міфічний Аргос, а міста Бізантіон (Візантія) — міфічний Бізант і т. д.

ХАРОН — міфічний човняр похилого віку, що перевозив душі померлих через річки підземного царства.

Андрій Остапович не мав сумніву: міфічний професор — спільник Чистякова, і знову викликав його на допит.

Перед ним стояв молодий міфічний бог у сучасних купальних трусиках.