Пароніми до слова Міфологічний

Пароніми до слова Міфологічний

  1. Міфологічний МІФОЛОГІЧНИЙ, а, е. Який стосується міфології як сукупності міфів і як науки про міфи: Виділяються донауковий (міфологічний), ненауковий (релігійно-ідеалістичний) і науковий світогляд, вершиною якого є марксистсько-ленінський, комуністичний (КУ, 1981, № 1, 53); Кожний такий символ і образ [у фразеології] має якісь реальні або міфологічні джерела (УМЛШ, 1984, № 5, 56); Для представників міфологічної школи характерні довільні зіставлення фольклорних даних і їх тлумачення (УРЕ, VII, 44).У спол.: м. світогляд, погляд, література, збірник, тема, сюжет, теорія, словник, джерело.

Приклади використання Міфологічний

Міфологічний світогляд і специфіка давньоукраїнської міфології.

Сім черід худоби й сім овечих отар, по півсотні голів у кожній (корови і вівці символізують дні і ночі) , — міфологічний образ п’ятдесяти тижнів, що становлять грецький місячний рік, на алегоричність якого звернув увагу ще Арістотель.

Виходить поема, що являє собою заразом і героїчну епопею, і любовний роман, і міфологічний трактат, і підручник з географії.

Надто вже цікавий міфологічний аспект «відпочаткового» періоду фіксації появи Москви, а згодом і самої Московії.

ЛІСОВИК — міфологічний образ, який уособлював небезпеку, що підсте рігає людину в лісі.