Пароніми до слова Мовленнєвий

Пароніми до слова Мовленнєвий

  1. Мовленнєвий МОВЛЕННЄВИЙ, а, е (лінгв). У спол.: ле. практика, процес, фак-тЬри, риси, відмінності.

Приклади використання Мовленнєвий

Оскільки плинна єдність, яка створює в ламаній і нестійкій інтер-суб' єктивності мовленнєвий консенсус, не лише припускає, а й сприяє і прискорює плюралізацію форм життя і інди відуалізацію стилів життя.

Суспільство як символічно структурований життєвий світ Кожний мовленнєвий акт, завдяки якому мовець дохо дить порозуміння з кимось іншим про щось, локалізує мов леннєве висловлювання у трьох відношеннях до світу: у від —

Вербальні засоби спілкування та мовленнєвий етикет … … … … … … … … … … … … … … ….

Однак не випадково, що в даному разі моделлю слугує речення, а не мовленнєвий акт, а саме речення-висловлювання, а не ре-чення-твердження.