Пароніми до слова Мовлення

Пароніми до слова Мовлення

  1. Мовлення МОВЛЕННЯ, я,с. (книжн., перев. лінгв.). 1. Процес говоріння, результат цього говоріння; втілення, реалізація мови як системи; манера говорити: У кожній мові слова здебільшого багатозначні... Уживання ж конкретного слова в мовленні пов'язане звичайно з використанням лише одного із властивих йому значень (СУЛМ, IV, 17); Діжа, здається, наближався вже до кінця свого викладу. Не дбав про те, слухають його чи ні. Знаходив приємність у самому процесі мовлення (Загреб., IV, 361).У спол.: м. чітке, розвинуте, багате, бідне, культурне, (не)грамотне, (не)правильне, вільне; дитини, іноземця, німця, киянина; процес, психологія, розвиток, темп, чистота, правильність, культура, дар, порушення м.; помилки в ле.; ле. розвивати, виправляти. 2. Те саме, що стиль мови: Основний тон ділового мовлення — нейтральний. Для нього не типове використання засобів образності, висловлювання особистих почуттів тощо (НС, 1975, № 9, 45); Впроваджуються автоматизовані системи проводового мовлення (УРЕ, IV, 246). У спол.: ле. усне, писемне, літературне, народне, монологічне, діалогічне, сценічне, декламаційне, телевізійне, ділове, регулярне; тип, стилі, жанри, стилістика м.

Приклади використання Мовлення

Та наразі йдеться не так про бажання бути почутим, як саме про суто людську жагу мовлення.

Соромлюся тільки мовлення, що, очевидно, не є логічним, та оскільки логіка — категорія щойно осоромленого, не прийматиму її до уваги.

Адже зазначена відмінність вже передбачає, що існують смисл та істина, які інтерсуб' єктивно сприймаються (через мовлення) людьми.

Вам загрожує серйозне покарання … Негайно припиніть мовлення і відчиніть двері.

Не знаю, не певна, чи мови українська й бенгалі хоч трошки схожі, хіба — експресивністю, кулеметним темпом мовлення, чіткістю вимовляння звуків — кожна намистинка на разочку окремо.