Пароніми до слова Зібрання

Пароніми до слова Зібрання

  1. Зібрання ЗІБРАННЯ, я, с. 1. Сукупність творів, однорідних предметів; багатотомне видання праць якогось автора: Останнє, Повне зібрання творів В. І. Леніна вийшло в 55 томах і вміщує близько 9 тисяч його творів (Іст. КПРС, 585—586).У спол.: з. повне, найповніше, нове, рукописне, п'ятитомне; творів, праць, лексики, фразеології. 2 (іст.). Зустріч групи людей, товариства для розваги, дискусій, відпочинку і т. ін.: Здебільшого це бувало, коли батьки йшли з дому на вистави Луцького драматичного товариства чи на зібрання (М. Ол., І, 75). У спол.: з» літературне, театральне, земське.

Приклади використання Зібрання

Приміщення для зібрання було люб’язно надане Радою Збереження Етнічної Культури Литовського Парламенту.

На найнижчій полиці скраю стояло повне зібрання Вордсворта, а на найвищій, так само скраю , — Мейнутський катехизис, переплетений у палітурку з-під зошита.

У змови їхні хай не входить душа моя, і до зібрання їхнього нехай не єднається слава моя.

І покладе руку свою на голову її, і заколе її перед скинією зібрання, і покроплять сини Ааронові кров’ю її на жертовник з усіх боків.

Папки, що стояли на полиці, були із зібрання Хенріка Ванґе — ра — Мікаель переніс їх назад у будиночок, коли повернувся з в’язниці.