Пароніми до слова Змістовий

Пароніми до слова Змістовий

  1. Змістовий ЗМІСТОВИЙ, а, е Пов язаний із реальним змістом, суттю, характерними рисами, зображенням чогось: Ця чутливість виробляється тоді, коли людина розуміє і відчуває гру слова: його внутрішнє змістове багатство, емоційне забарвлення (Сухомл., 215); Важливим етапом підготовки до вибіркового переказу є складання орієнтовної змістової та логіко-композиційної схеми викладу думок (УМЛШ, 1984, № 9, 52).У спол.: з. багатство, основа, сутність, ознака, навантаження, спрямування, завершеність, точність, чіткість, зв'язок, поєднання, ефект, відмінність.

Приклади використання Змістовий

Тому, не зважаючи на змістовий поділ, мої спомини діляться на дві головні частини: перша — це наші спомини, що тривають від початку до Бродів.

Факт отже, що існують організовані форми суспільного життя людей не може бути чинником, що зумовлює саме існування нації, бо саме його форми і конкретний змістовий вигляд є випливом її діяння.

Згідно з ним змістовий опис об" єкта здійснюється під кутом зору поставлених перед дослідженням завдань.

Змістовий модуль — це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об" єктові.

Основні терміни, з якими можуть зустрічатися студенти, що навчаються за кредитно-модульною системою навчання, наступні: кредитно-модульна система організації навчального процесу (КМСОНП), заліковий кредит, модуль, змістовий модуль.