Пароніми до слова Естетика

Пароніми до слова Естетика

  1. Естетика ЕСТЕТИКА, и, ж. 1. Наука про прекрасне — художнє освоєння дійсності, про закони розвитку мистецтва та його роль у житті суспільства; система поглядів на мистецтво чи якийсь його рід, що її дотримується хто-небудь: Піхто не буде перечити, що в основі нашої естетики лежить праця, скажу точніше—соціалістична праця (Рильський, IX, 165); Наша радянська література, вихована на нових законах нової, соціалістичної естетики, використовує традиції І. П. Котляревського в жанрі сатири і гумору (Мал., X, 43).У спол.: е. марксистська, марксистсько-ленінська, матеріалістична, ідеалістична, демократична, революційна, буржуазна; Добролюбова, Пушкіна, Франка, Шевченка; категорія е.; вивчення е. 2. Краса, художність: В побут підприємств все активніше входить технічна естетика (РУ, 21.08 1981). У спол.: е. виробнича, технічна; виробництва, праці, трудового процесу, побуту, оформлення класу.

Приклади використання Естетика

Некласична естетика: досвід другої половини ХХ століття властиве неотомізму.

Естетика Особливу роль у контексті психологічного параметра художньої творчості відіграє питання гумору і специфіки його виявлення в мистецтві.

Естетика поштовхом щодо їх об' єднання у групу «витончених наук», поряд з якими співіснують «витончені мистецтва», що охоплюють живопис, музику, архітектуру та скульптуру.

Поетика — це першоелемент мистецтва, естетика — його метатеорія.

За короткий час позиція М. Дюфренна зазнала принципових змін: від ідеї «естетика — соціологія» він переходить до ідеї «естетика, мистецтво — феноменологія».