Пароніми до слова Економічність

Пароніми до слова Економічність

  1. Економічність ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ності, ж. У спол.: е. виробництва, зварювання машин, технології, устаткування, виробів.

Приклади використання Економічність

— ощадна — забезпечує економічність споживання, скорочення витрат обігу як у сфері виробництва, так і в сфері споживання.

Для океанських термостанцій, очевидно, обиратимуть такі місця біля узбережжя, де зразу починається велика глибина, їхня економічність буде незначна, бо перепад температур все-таки замалий.

Як і друга група показників, вони також характеризують економічність виробництва.

Досягається економічність обліку централізацією, розробленням і впровадженням найраціональніших і найпростіших форм та методів обліку, широким використанням засобів обчислювальної техніки.

Економічність трудових рухів досягається за рахунок симетричного розміщення рук і ніг працівника відносно вертикальної осі тіла.