Пароніми до слова Економічно

Пароніми до слова Економічно

  1. Економічно ЕКОНОМІЧНО, присл. У спол.: е. вигідний, доцільний, виправданий, багатий, міцний, розвинутий, відсталий.

Приклади використання Економічно

Надомники, як правило, просто виходять зі складу економічно активного населення, хоча не виключено, що вони можуть шукати роботу через служби зайнятості.

Для України характерним є те, що останнім часом спостерігається тенденція зниження частки економічно активного населення, а на фоні безробіття — зайнятого населення.

В усіх випадках економічно ефективним способом виробництва будь-якого заданого обсягу продукції був, є і буде такий, що мінімізує альтернативну вартість використовуваних у процесі виробництва ресурсів.

Крім того, значна частина молоді зайнята у різних збройних формуваннях і також знаходиться поза сферою економіки, хоч теж є потенційною економічно-активною частиною робочої сили.

Р. П. Колосова дає визначення економічно-активного на-селення за міжнародними стандартами, включаючи в цю кате-горію і зайнятих і безробітних (як і в Україні), а також військово-службовців.