Пароніми до слова Діалектичний

Пароніми до слова Діалектичний

  1. Діалектичний ДІАЛЕКТИЧНИЙ, а, е. У спол.: д. взаємозв'язок, взаємодія, єдність, закономірність, залежність, суть, метод, основа, підхід, процес, характер, шлях, мислення, розуміння історії (природи, мистецтва). Д Д. матеріалізм — філософське вчення марксизму, яке дає матеріалістичне пояснення світу, способів його пізнання і перетворення на основі розкриття загальних діалектичних законів його розвитку; науковий світогляд і революційний метод перебудови світу в інтересах трудящих мас.

Приклади використання Діалектичний

Адже верхній шар ґрунту ввібрав складний діалектичний процес: одночасного творення й руйнування.

Діалектичний взаємозв" язок цих форм полягає в тім, що всі вони разом формують загальний інтегральний ефект від практичної реалізації того чи того управлінського рішення.

У зв’язку з цим існує діалектичний взаємозв" язок між виробництвом і потре-бами людей, тобто між об" єктивними і суб" єктивними фактора-ми.

Однак діалектичний матеріалізм буде наполягати на тому, що ці явища є в усякому разі явищами своєрідними, відмінними і від тих, що їх описує фізика і хімія, і від тих, що їх описують біологічні науки.

А у великому світі природи діалектичний взаємозв' язок видимого та неви димого, тлінного й нетлінного ще яскравіший.