Пароніми до слова Діалектика

Пароніми до слова Діалектика

  1. Діалектика ДІАЛЕКТИКА, и, ж. 1. Філософська наука про універсальні закони руху і розвитку природи, суспільства, мислення; революційний метод пізнання й перетворення світу: Марксистсько-ленінська діалектика вчить, що дійсність існує лише у формі руху. Руху як в просторі, так і в часі (КУ, 1968, № 8, 75).У спол.: д, марксистська, марксистсько-ленінська, матеріалістична, ідеалістична, гегелівська, стихійна, філософська; революційного демократизму, природи; закони д. 2. Процес розвитку, руху чого-небудь: ...Перед нашими нащадками виникнуть нові, ще вищі завдання. Що ж, такою є діалектика прогресу, діалектика життя (КУ, 1981, № 4, 27). У спол.: д. життя, прогресу, становлення комуністичної праці.

Приклади використання Діалектика

Проте граматика, риторика, діалектика та історія, математичні науки не повинні відволікати від пізнання Святого Письма, а, навпаки, мають підводити учня до нього.

Горація найбільше цікавила діалектика, тобто мистецтво пошуку правди в живій бесіді, а також етика — наука, що досліджує звичаї, вчить відрізняти «прекрасне від шкідливого».

Діалектика піклування, дбайливості про когось проявляється подібно до цього, проникаючи як реф-лексована форма прагнення до панування в усі міжлюд-ські відносини.

Діалектика як негативний рух, яким вона є безпо середньо, постає перед свідомістю спершу як те, на чию ласку вона віддана і що існує не через саму свідомість.

Так, у праці «Діалектика міфу» він писав: «Не знаючи, що таке міф сам по собі, не можемо говорити про його життя в тому чи іншому іноприродному середовищі.