Пароніми до слова Група

Пароніми до слова Група

  1. Група ГРУПА, и, ж. 1. Декілька осіб або предметів, які знаходяться разом, поблизу один від одного: На поляні з'явилася група невідомих людей (Шиян, І, 37).У спол.: г. скульптурна; людей, юнаків, дівчат, дерев, кущів. 2. Сукупність осіб, істот, предметів, речовин, об’єднаних спільними інтересами, спільною метою, подібними ознаками чи характерними рисами: На поріг вийшла... Ніна Іванівна, яка працювала вихователькою молодшої групи (Панч, V, 271) ; 3 кінця 1903 року К. Є. Ворошилов працював у Луганській організації РСДРП, де згодом очолив більшовицьку групу (КУ, 1981, № 2, 74); Понад 40 народностей і етнічних груп започаткували свою писемність лише після Великого Жовтня (КУ, 1978, № 6, 58). У спол.: г. більшовицька, комсомольська, марксистська, партійна, профспілкова, соціал-демократична, партизанська, розвідувальна, лекторська, фінансова, туристська, екскурсійна, етнічна, діалектна, мовна, велика, мала, сильна, слаба, відстала, старша, молодша, дружна, згуртована; музикантів, бандуристів, композиторів, письменників, художників, піонерів, студентів, учнів, солдатів, десантників, танкістів; мов, говорів, крові.

Приклади використання Група

Я була трохи поблажливіша та припустила, що знімальна група не хотіла ризикувати, щоб після такого непослуху нам не заборонили виїжджати на місце бойових дій, адже матеріал вони відзняли таки непоганий.

Вартість життя можна визначити як сукупність витрат, які робить людина, сім'я чи група населення для придбання товарів і послуг, які необхідні для забезпечення життєдіяльності та відно-влення працездатності.

Крім того, є й така група масивів, які характеризують похідну або вихідну інформацію.

На панелі приладів всюдихода блимала крихітна помаранчева лампочка виклику, і далекий стривожений голос повторював одні і ті ж слова : — Група-два, група-два, тут командир, де ви, відповідайте !

… глек кефалленського вина … — Кефалленією називалася група островів біля західних берегів Греції, навколо о.