Пароніми до слова Відповідність

Пароніми до слова Відповідність

  1. Відповідність ВІДПОВІДНІСТЬ, ності, ж. У спол.: в. оригіналові; бути у в. з чимось; у відповідності до чогось.

Приклади використання Відповідність

Оскільки управління передбачає діяльність, спрямовану на приведення несумісних інтересів у відповідність із деяким порядком, то виникає необхідність вирішення питання про носіїв цих інтересів.

Прагматична адекватність відбиває відповідність інформації цілям управління, які реалізуються на її основі.

Але далеко не всі розуміли всю відповідність назви «Сніжинка», бо на Талассі мало хто взагалі коли-небудь бачив сніг.

Ринкова рівновага — адекватне економічним законам співвідношення попиту і пропозиції; відповідність між обсягом і структурою попиту на товари й послуги та обсягом і структурою їх пропозиції.

Зокрема, це товарно-транспортні накладні, прибутково-видаткові накладні, приймальні акти, сертифікати відповідності або свідоцтва про визнання відповідності і декларації про відповідність, копії гігієнічних висновків і тому подібне.