Пароніми до слова Відповідно

Пароніми до слова Відповідно

  1. Відповідно ВІДПОВІДНО, присл. (і як прийм.). У спол.: в. поводитися, змінювати, уточнювати, послаблювати увагу; в, до погоди, до змін, до змісту; в. станові, змістові.

Приклади використання Відповідно

На той час Турін керував усіми збройними силами нолдорів і правував сам-один тим, що стосувалося воєнних питань; він узагалі став суворим і гордим, чинячи все відповідно до власних бажань або так, як уважав за потрібне.

Визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства.

Відповідно до цього — кажуть речники цієї концепції - нам треба в закордонній діяльності інтерпретувати сучасні визвольні змагання, як боротьбу за зміну державного устрою і режиму в СССР, а не як боротьбу за саму державу, за її існування.

Якщо кожен фактор оплачується відповідно до його граничного продукту в грошовому виразі, чи буде розподіл отриманого доходу етично справедливим?

І воно чи він не формуються та розвиваються відповідно до доступної для нашого спостереження закономірністю біологічного розвитку.