Пароніми до слова Відношення

Пароніми до слова Відношення

  1. Відношення ВІДНОШЕННЯ, я, с. (спец.). Зв’язок між одиницями-поняттями (числами, словами) у математиці, мовознавстві, філософії, архітектурі тощо: Відношення двох чисел — частка від ділення першого числа на друге (УРЕ, II, 268); К. Маркс сформулював матеріалістичне розуміння суті мови, її діалектичного відношення до мислення і єдності з мисленням (Мовозн., 1984, №1,3).У спол.: в. математичні, граматичні, синтаксичні, смислові, об’єктивні, причинові, обставинні; рівності, тотожності, еквівалентності, двох сумірних (однорідних) величин,

Приклади використання Відношення

Друга можливість — та, де програма воюючої сторони не покривається з цілями визвольної боротьби і просто не має до неї жодного відношення, не підтримує її, хоч і не заперечує.

— Щось не дуже … Та так може сказати тільки читач, який не спостерігав за голосуваннями в парламенті, де, по суті, відношення кількості голосів «за» до загальної кількості могло б бути мірою інформативної зв’язності - ІЗ депутатів.

Побудуйте з наведених термінів з вказівкою на їхній розподіл категоричні висловлювання і покажіть відношення між термінами за допомогою діаграм Ейлера.

М. Грушевський зумів науково довести всьому світові, що росіяни мають лише другорядне відношення до історїї Київської Русі.

Натомість В. Шугаєвський, заперечуючи це, пише, що гетьман П. Дорошенко не мав жодного відношення до Тарговицького монетного двору, на якому виготовляли татарські й турецькі монети.