Пароніми до слова Відносини

Пароніми до слова Відносини

  1. Відносини ВІДНОСИНИ, син, мн. Стосунки, взаємини між ким-небудь; зв’язки з ким-, чим-небудь: ...Намічена ще В. І. Леніним політика мирного співіснування справляє все більш визначальний вплив на сучасні міжнародні відносини (КУ, 1981, № 4, 23); Компетенція Ради Міністрів СРСР і її Президії, порядок їх діяльності, відносини Ради Міністрів з іншими державними органами... визначаються на основі Конституції... (Конст. СРСР, 46—47). У спол.: в, дружні, добрі, товариські, добросусідські, ідилічні, сімейні, близькі, інтимні, (не)погані, натягнуті, нормальні, офіційні, ділові, економічні, службові, дипломатичні, міжнародні, мирні, багатосторонні; характер, розвиток, встановлення, нормалізація, поглиблення, розрив, система, тип в.; в. між учнями та вчителями, між людьми; в. закріпити, зміцнити, розвивати;и в. вступати; у в. бути; в. визначаються, А Виробничі в. — зв’язки, що виникають між людьми в процесі суспільного виробництва матеріальних благ; суспільні в. — стосунки між людьми, які встановлюються в процесі їх спільної діяльності.

Приклади використання Відносини

Що ж це означає: неврегульовані статеві відносини?

Зазнають шкоди й міжнаціональні, або, правильніше, міждержавні відносини.

Кожна країна будує свої міжнародні відносини, виходячи із зовнішньоекономічної та зовнішньоторговельної політики.

Так я постановила, так також дивно уложилися мої відносини !"

Він не зважиться зіпсувати відносини з Неннеке, з богинею Мелітеле.