Пароніми до слова Базовий

Пароніми до слова Базовий

  1. Базовий БАЗОВИЙ, а, е. У спол.: б. школа, училище, інститут, освіта, кафедра, лабораторія, підприємство, приміщення, табір, команда, слово. А Б. галузі промисловості (екон.) — електроенергетика, металургія, хімія, машинобудування; б. рентабельність (екон.) — в СРСР рентабельність виробленої або реалізованої продукції в році, що передує планованому.

Приклади використання Базовий

Аналіз виконання фонду оплати праці розпочинають з визначення абсолютного відхилення від планового фонду або фактичного відхилення за базовий період.

Однак існують деякі відмінності в окремих опціонах, які стосуються того, чи базовий актив є прямою вимогою (наприклад, облігації або акції), чи ф’ючерсним контрактом (наприклад, ф’ючерсний контракт біржового індексу).

Повернути мені базовий рівень краси виявилося завданням не з легких, дарма що Плутарх завбачливо прихопив із собою з Капітолія всі необхідні препарати, знаряддя та пристрої.

Розрахунок транспортних витрат на один кілометр пробігу транспортного засобу розраховується шляхом ділення загальної величини транспортних витрат за базовий період на сукупний пробіг всіма транспортними засобами за цей же період.

Норма праці як базовий елемент нормування являє собою виражену в одиницях праці ціну послуг робочої сили.