Пароніми до слова Базисний

Пароніми до слова Базисний

  1. Базисний БАЗИСНИЙ, а, е. У спол.: б. праця, посіви, вирощування, рівень врожайності, збір, поняття, частина програми. А Б. ціна (екон.) — в СРСР Ціна, що її беруть за основу в плануванні і статистичному обліку; б. сітка (геол.) - сітка трикутників, яку прокладають на місцевості для вимірювань під час геодезичних робіт; б. лінії (юр.) — в міжнародному праві лінії, від яких обчислюється ширина територіальних вод у бік моря.

Приклади використання Базисний

У таблиці наведено дані про чисельність суддів та кількість розглянутих справ, яка припадає на одного суддю за два періоди: Районні суди Базисний період Поточний період

Відхилення за рахунок першого фактора дорівнює різниці в чисельності працівників, помноженій на плановий (базисний) заробіток одного працівника, за рахунок другого — різниці в заробітку, помноженій на фактичну чисельність працівників (табл.

Базисний темп зростання дорівнює: в) сумі ланцюгових темпів зростання; г) добутку ланцюгових темпів зростання.

Тривалість користування кредитом, днів базисний рік

При вивченні впливу на сукупний показник двох чинників (кількісного і якісного) прийнято перемножувати відхилення по кількісному чиннику на базисний якісний чинник, а відхилення по якісному чиннику — на звітний кількісний чин-ник.