Пароніми до слова Агрономічний

Пароніми до слова Агрономічний

  1. Агрономічний АГРОНОМІЧНИЙ, а, е. Який стосується агрономії, наукових основ сільськогосподарського виробництва: Сьогоднішній хлібороб має справу не з примітивними знаряддями, а з досконалою технікою, мінеральними добривами і хімічними засобами, широко застосовує досягнення агрономічної та зоотехнічної науки (КУ, 1975, № 6, 80).У спол.: а. знання, наука, освіта, грамотність, порядок, досягнення.

Приклади використання Агрономічний

Закінчив гімназію у Сквирі та агрономічний ф-т Київського ун-ту.

— Я веду літературний гурток, Олег — фізичний, Оксана — гурток любителів астрономії, Микола — агрономічний.

— Агов, Андрію, ходімо з нами — нарешті ми агрономічний факультет погромили !

Агрономічний досвід дозволяє їм більш об ` єктивно оцінювати виробничу обстановку, всі поточні, а також і перспективні справи, що передбачаються.

оранка — це якісно найвищий агрономічний ступінь обробітку грунту.