Пароніми до слова Аграрний

Пароніми до слова Аграрний

  1. Аграрний АГРАРНИЙ, а, е. Пов’язаний із сільським господарством, землекористуванням; земельний: В аграрному секторі потрібен рішучий перелом... (Політ, доп. XXVII з’їздові КПРС, 37); Аграрна політика Комуністичної партії зробила... переворот у сільському господарстві (Цюпа, Дзвони, 311). У спол.: а. держава, країна, сектор економіки, відносини, політика, криза, переворот, рух, питання, проблема, програма.

Приклади використання Аграрний

Досить сильні позиції має аграрний комплекс країни, що базується на багатогалузевому сільському господарстві та розгалуженій харчовій промисловості, за розвитком яких Франція посідає друге місце у світі і перше в Європейському Союзі.

Деякі відмінності тракту вання і складових частин має аграрний ресурсний потенціал.

Аналіз галузевої структури економіки дозволяє визначити превалюючий тип розвитку (промисловий, аграрно-промисловий, аграрний), а також виявити основні чинники економічного зростання, екстенсивний чи інтенсивний розвиток.

Він протиставив йому аграрний тип розвитку людства.

Вірогідно, вони символізують Свято Врожаю, осінній аграрний період.