Пароніми до слова Індивідуалізм

Пароніми до слова Індивідуалізм

  1. Індивідуалізм ІНДИВІДУАЛІЗМ, у, ч. Риса світогляду, що характеризується протиставленням егоїстичних інтересів окремої особи інтересам колективу і суспільства: Декаденти проповідували «мистецтво для мистецтва», безідейність, крайній індивідуалізм, містику, вороже ставлення до всього передового, прогресивного (УЛ, 9, 216); Боротьба на ниві естетичного виховання — це боротьба за нову людину, проти індивідуалізму і... проти всіх форм міщанства (Мист., 1965, № 2, 22).У спол.: і. приватновласницький, цинічний, крайній; риси і.; і. викривати, засуджувати.

Приклади використання Індивідуалізм

Ніякий індивідуалізм українців не сміє вийти поза межі групи, межі звичайности.

Іноді Монтень вважає селян взірцями людського життя — життя у злагоді з природою, але частіше прославляє індивідуалізм і самозаглиблення.

Індивідуалізм і антитрадиціоналізм є одна й та сама психологічна сила.

У своїй Нобелівській лекції Дж. Б’юкенен сформулював три основні передумови, на які спирається теорія суспільного ви-бору , — методологічний індивідуалізм, концепція «економічної людини» й аналіз політики як процесу обміну.

Історик стверджував, що американське суспільство сформували передовсім відкриті простори Дикого Заходу й саме Дикий Захід забезпечив державі демократичні принципи функціонування та розвинув американський індивідуалізм.