Пароніми до слова Ілюстрування

Пароніми до слова Ілюстрування

  1. Ілюстрування ІЛЮСТРУВАННЯ, я, с. Наведення, використання малюнків, прикладів, схем та ін. для наочного пояснення чи підтвердження чогось: Любовно працює над ілюструванням дум Михайло Дерегус (Рильський, IX, 217); Наявність у загальномовному словникові рясного ілюстрування розглядається... як позитивна ознака лексикографічної праці, як один із серйозних критеріїв для її високої оцінки (Мовозн., 1975, № 4, 28).У спол.: і. багате, рясне, убоге, широке; альбомів, портретів, значень слів, словосполучень, фразеологізмів^ принципи і.

Приклади використання Ілюстрування

Стадія створення рекламного звернення об" єднує відповідні творчі процеси: написання тексту, ілюстрування й виготовлення попереднього або кінцевого варіанта рекламного звернення (макета).

Але нас у даному разі, власне, най більше зацікавив шлях Чебикіна до ілюстрування ліричної драми Івана Франка «Зів'яле листя».

На творчому етапі створення рекламного звернення відбувається, як уже було сказано, написання рекламного тексту, ілюстрування і створення макета.

Ілюстрування передбачає також рішення стосовно того, які «розпізнавальні знаки» включати в рекламне звернення.

Безперечно, майстер Осман зачаїв злобу, бо падишах зволив, аби написання та ілюстрування «таємної» — як я на неї кажу — книги відбувалося під моїм наглядом.