Пароніми до слова Ілюстрація

Пароніми до слова Ілюстрація

  1. Ілюстрація ІЛЮСТРАЦІЯ, ї, ж. 1. Зображення в книжці або журналі, що пояснює чи відтворює зміст тексту; малюнок: Тарас тої зими закінчив свою картину «Катерина», робив ілюстрації до книжок (Ів., IV, 191).У спол.: і. гарні, чудові, погані, майстерні, кольорові; до книжок, до твору; І. виготовляти, малювати, робити, розглядати. 2. Наочне пояснення чого-небудь; наведення прикладів у статті, доповіді, промові і т. ін.: Там, де в підручнику було сказано одним рядком: «Творчість Котляревського покликала до життя десятки наслідувачів», я вдався навіть до ілюстрацій (Гур., 20); В окремих статтях подано 2—З ілюстрації (Мовозн., 1978, № 5, 70). У спол.: і. вдала, влучна, відповідна; і. багаті, убогі, виправдані, документальні, різноманітні; цитата -і.; і. добирати, наводити, перевіряти, скорочувати.

Приклади використання Ілюстрація

Яка ілюстрація на тему про різницю між інстинктом і розумом !

Ось ілюстрація «граничних» можливостей космічної геліоенергетики: поверхня Місяця, вкрита напівпровідниковими фотоелементами, дала б десятки трильйонів кіловат електроенергії.

Графічна ілюстрація функціонування системи управління запасами з фіксованим інтервалом часу між поставками наведена на рис.

По-перше, це тільки ілюстрація методів, які розглядаються в книзі, а не вичерпний аналіз Програми.

Байки Сковороди це не тільки популярна ілюстрація його вчення, але й зміст і розгорнення.