Пароніми до слова Централізований

Пароніми до слова Централізований

  1. Централізований ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ, а, е. 1. Зосереджений в одному центрі, здійснюється під керівництвом одного центру: Республікам... надалі доводитимуться тверді обсяги поставок продукції у централізовані фонди... (Політ, доп. XXVII з’їздові КПРС, 39); Нова система управління промисловістю раціонально поєднує централізоване керівництво з розвитком ініціативи союзних республік, місцевих органів і підприємств (КУ, 1965, № 12, 17).У спол.: ц. керівництво, управління, організація, партія, бухгалтерія, каталогізація, союзний фонд, планування, керування, водопостачання, перевезення, забезпечення, ремонт, порядок. 2. Який має центральну державну владу; зосереджений у руках держави: Народні маси України все частіше звертали погляди до Москви, навколо якої на рубежі XV—XVI століть швидкими темпами йшов процес консолідації земель, складалася могутня російська централізована держава (КУ, 1980, № 12, 79). У спол.: ц. держава, влада.

Приклади використання Централізований

Далі робиться запит авторизації, для чого касир зобов’язаний зателефонувати в центр авторизації (централізований офіс для роботи з картками, в який надходить вся інформація про карточні рахунки клієнтів у банку — емітенті карток.

Розподіл між союзними республіками бюджетних коштів теж має бути централізований в Москві.

Вони використовуються за їх цільовим призначенням і зараховуються на самостійний централізований рахунок кожного фонду соціального страхування.

Контроль за діяльністю — переважно адміністративний, централізований та спеціалізований за сферами та ланками.

Централізований і децентралізований підходи до розвитку державної служби.