Пароніми до слова Хронологічний

Пароніми до слова Хронологічний

  1. Хронологічний ХРОНОЛОГІЧНИЙ, а, е. 1. Який стосується хронології, переліку явищ у їх часовій послідовності: / дуже добре, Степане Кириловичу, ви робите, що збираєте ці факти, ведете хронологічні таблиці оборони Одеси (Кучер, II, 174); Хронологічні межі Фразеологічного словника української мови визначені тими джерелами, на основі яких він створюється, від часів І. П. Котляревського до наших днів (Мовозн., 1983, № 5, 26); Дія роману [«Мир»] відбувається у вузьких хронологічних рамках — 1945—1946 рр., але в різних, далеких одна від одної місцевостях (УЛ, 10, 168).У спол.: х. період, рамки, межа, відрізок, схема, таблиця, (не)відповідність, (не)послідовність, (не) визначеність. 2. Побудований на послідовному розвитку подій: Мате вимагав від мене, щоб повість була продовжена, щоб я написав хронологічний цикл повістей, який би висвітлював життя мого покоління (Смолич, VI, 415). У спол.:х цикл, запис, поділ, порядок.

Приклади використання Хронологічний

Він входив до складу оперативної трійки, якій доручено вести хронологічний запис ходу облави на підставі донесень командирів груп.

Це мусило означати, що в визначенні Жовтневої революції, окрім вказівки на хронологічний момент, привноситься ще також посилання на соціальний її зміст.

Якщо ж Ваш психологічний вік виявився значно менше за хронологічний, то можливо Ви прагнете відтягнути свою дорослість і ту відповідальність, яка пов’язана зі статусом дорослої людини.

Цей чудовий хронологічний лад не про нас, бо сердешний оповідач має під рукою лише усні, уривками зібрані відомості, які він мусить відразу ж опрацьовувати, щоб вони не стерлися в пам’яті.

Регістр бухгалтерських проводок — це хронологічний обліковий регістр, що легко трансформується в систематичний регістр.