Пароніми до слова Формулювання

Пароніми до слова Формулювання

  1. Формулювання ФОРМУЛЮВАННЯ, я, с. У спол.: ф. коротке, стисле, точне, чітке, (не)правильне, ленінське, логічне; теми твору, питання, задачі, відповіді; ф. відтворювати, запам’ятовувати, переказувати.

Приклади використання Формулювання

Наявність несуттєвих невпевненостей та / або непогоджень дає аудитору підстави для формулювання умовно позитивного висновку (із застереженнями).

Це формулювання, що дуже швидко набуло широкої популярності, надто показове: його застосовують у законах Джима Кроу стосовно американських негрів.

Фреге оцінив це і мав претензію до цієї двозначності на противагу природній мові; Черч у штучних мовах (праця «Формулювання логіки смислу й денотації») елімінував цю двозначність завдяки введенню особливих виразів, що розрізняються у підписові.

Майбутні рішення, які турбують нас всіх, такі як планування нових доріг, міст, формулювання Рис.

Автор за підставу закону причинності космологічного аргументу приймає друге формулювання.