Пароніми до слова Уява

Пароніми до слова Уява

  1. Уява УЯВА, и, ж. Здатність змальовувати, створювати або відтворювати кого-, що-небудь у думках, свідомості; фантазія: Шепоче знов трава ласкава мені про молодість свою і вимальовує уява дзвінки конвалій у гаю (Сос., V, 34); Так що мені тільки ніби в сні привиділась Десна, тільки в уяві дитячій зосталися сині озера та ліси, грибні й несходимі (Збан., Кують, 410); За змістом професійної діяльності уява буває науковою, художньою, технічною (ПС, 100).У спол.: у. багата, убога, буйна, дитяча, відтворююча, довільна, мимовільна, хвора, збуджена, наукова, технічна, творча, поетична, художня; людини, дитини, письменника, поета, ученого; витвір, активний характер, сила, результат, плід у.; бути, відтворюватися, жити, малюватися, привидітися в у, УЯВЛЕННЯ, я, с. Відомості про що-небудь, розуміння, поняття; образ: Я вважаю за недоцільне приймати на філологічний факультет людину, яка не має жодного уявлення про філологію (Тют., Вир, 82); Зазнавали краху спроби реакціонерів нав'язати світовій громадськості перекручені уявлення про становище в СРСР (Іст. КПРС, 515); І хоч зменшені і передані, як звичайне фото, картини не могли дати уявлення про справжнє мистецтво художника, все ж таки вони зворушили і зацікавили дівчину (Коз., III, 494). У спол.: у. загальне, повне, чітке, (не)правильне, викривлене, помилкове, неточне, слабе, давнє, застаріле, існуюче, колишнє, релігійне, моє, наше; про письменника, картину, літературу, мистецтво; механізм, основа, розвиток у,; у, зберігати, спростовувати, давати. А Мати у. (яке, про кого, про що) — знати -про когось, про щось у якійсь мірі; не мати жодного (найменшого, ніякого) у. (про кого, що) — навіть приблизно не знати про когось або про щось.

Приклади використання Уява

Ленґдон спробував уявити, що вони знайдуть на вулиці Аксо, і в нього розгулялась уява.

Якщо з молодих літ в моїй пам’яті уява про багатст во поєдналась з уявою про щастя, то яким чином відокремити їх од не від одного у зрілому віці?

Тільки-но він схопить такий ритм і уява розправить крила, як раптом усе губиться в хаотичному вихорі звуків, у яких Мартін не міг розібратись, і уява, мов камінь, падає на землю.

Негритянські діти пліч-о-пліч, у цілковитій гармонії навчаються з білими дітьми. не дивно, що ви пишете роман, уява у вас дай Боже.

Настирливо, мимоволі уява малює картини, від яких болісно стискається серце.