Пароніми до слова Україністика

Пароніми до слова Україністика

  1. Україністика УКРАЇНІСТИКА, и, ж. Сукупність наук, які вивчають мову, літературу, культуру, історію і т. ін. українського народу: Він [О. О. Потебня] працював у галузі теоретичного мовознавства, слов’янознавства, русистики, україністики, фольклору і етнографії (ЛУ, 21.09 1965); Петербург і Москва, як важливі наукові центри україністики, відіграли значну роль у вивченні та популяризації усної народної творчості українського народу, особливо пісень (НТЕ, 1979, № 2, 25).У спол.: у, чеська, польська, західноєвропейська; питання, проблеми, центри у.; працювати в галузі (ділянці) у.

Приклади використання Україністика

Україністика перестала бути екзотикою чи навіть ексцентрикою — об' єктом уваги кількох дивакуватих американців або канадців (зазвичай українського походження).