Пароніми до слова Ступінь

Пароніми до слова Ступінь

  1. Ступінь СТУПІНЬ, ч. і. род. пеня і пня. Крок: Василь не оступався од Василини ні на один ступінь і все ставав рядом з нею (Н.-Лев., III, 153) ; Перепелиця пурхнула перед самою Харитею і, тріпочучи короткими крилами, ледве перенесла на кілька ступнів своє тяжке, сите тіло (Коцюб., І, 18).У спол.: с. великий, малий, середній; ступити, зробити кілька, багато, десять с.; пересуватися, переходити с. за с. 2. род. пеня. Порівняльна величина, що характеризує що-небудь; міра чого-небудь; (перен.) стадія, рівень розвитку чого-небудь: Учасники наради переконані, що ефективність політики кожної комуністичної партії залежить від її успіхів у своїй країні та від успіхів інших братніх партій, від ступеня їх співробітництва (КУ, 1969, № 7, 35); При опіку другого ступеня на шкірі утворюються пухирі (Апат., І64); За ступенем благоустрою наше місто (Москва] давно вже випередило багато столиць зарубіжних держав (РУ, 17.07 1967). У спол.: с. високий, низький, помірний, надмірний, недостатній; співробітництва, розвитку, розуміння, нагрівання, збудження, пошкодження зерна, вгодованості худоби; благоустрою, досконалості; опіки першого (другого, третього) с. А Вищий (першим), найвищий (другий) с, (грам.) — форми якісних прикметників або прислівників, що означають наявність у предметі більшої чи найбільшої кількості ознаки у порівнянні з іншими; нульовий (звичайний) с. (грам.) — назва форми прикметників або прислівників, що є вихідною при зіставленні з іншими ступенями порівняння. А Піднімати (підіймати, підносити) щось на новин (вищий) с. — порівняно з попереднім станом поліпшувати, удосконалювати що-небудь. 3. род. пеня. Посада, чин, звання; розряд, категорія чого-небудь: Весь досвід минулої війни показує, що оточення сильного... і технічно оснащеного противника вимагає високого мистецтва від командирів і воєначальників усіх ступенів (КУ, 1969, № 2, 65). У спол.: значок ГПО першого, другого, третього с., орден Вітчизняної війни першого, другого с, А Науковий (учений) с. — вища кваліфікація, яка присуджується після захисту дисертації. 4. род. пеня. Складова частина ракети, яка відокремлюється в польоті після згоряння в ній пального: Для збільшення швидкості та дальності польоту ракети можуть бути багатоступінчасті: кожний ступінь має свій двигун з запасом палива (РУ, і5.02 1968). У спол.: с. (не)відпрацьований, (не)відрегульований; ракета першого с.

Приклади використання Ступінь

Найбільш чітко і повно ступінь навчальної підготовки виявляється після проходження дисципліни (або її відособленої частини).

За основу зважування активів за станом ліквідності можна взяти методику розрахунку загального коефіцієнта ліквідності (хоча під час оцінювання ліквідності окремих видів активів не вповні враховано ступінь ліквідності окремих з них):

Зауважимо, що саме так можна схарактеризувати стан і ступінь оснащеності його засобами комп’ютерно ї техніки.

Негативну роль відіграє вища дохідність валютних операцій порівняно з кредитуванням виробництва, а також високий ступінь ризику банківських кредитів реальному сектору національної економіки.

Вона виражає ступінь підготовленості працівника до виконання професійних функцій обумовленої складності.