Пароніми до слова Степень

Пароніми до слова Степень

  1. Степень СТЕПЕНЬ, пеня, ч. (мат.). Добуток двох, трьох і більше однакових співмножників: Властивості степеня з раціональним показником (Алг., 8, 127). У спол.: с. добутку, числа; властивості, показники с., рівняння першого с., підносити до с., знаходити с.

Приклади використання Степень

Критерий, который употребляется обыкновенно при оценке на родных понятий данной категории , — это степень их правдоподоб ности.

Тут усі вони вже в історичних часах виводять свою назву сонця від латинського «соль», а ця форма вже доб ре нам відома як дальший степень у розвитку «суль-соль».

Мав би той військовий степень так затьмити їй голову? ..

Високовартісні старшини, як напр. , Палієнко, полковник у трьох арміях, мав степень сотника, як теж пполк.

І так, військову кар' єру розпочав наш командир ще в роки першої світової війни — царській ґвардії, де мав степень поручника.