Пароніми до слова Становлення

Пароніми до слова Становлення

  1. Становлення СТАНОВЛЕННЯ, я, с. Набуття характерних ознак і форм у процесі розвитку і формування когось або чогось: Народна пісня благотворно впливає на формування і становлення їх [учнів] світогляду, розвиток естетичних смаків (НТЕ, 1966, № 4, 87); 3 творчістю Шевченка пов'язане становлення нашої літературної мови (Гончар, VI, 442).У спол.: с. нової людини, особистості, письменника, художника, держави, Радянської влади, комуністичної праці, світогляду, методу, соціалістичного реалізму, романтизму, нової української літератури, мистецтва, драматургії, прози, роману, театру, таланту, характеру, принципів, стилю.

Приклади використання Становлення

Механізми прийняття політико-управлінських рішень та їх впливи на становлення політики демократичного врядування в Україні шляхом перезавантаження мислення.

Вирішенню його, особливо на етапі становлення багатоукладних форм господарювання, сприятиме впровадження новітніх технологій і машин, зокрема комплексної механізації землеробства і тваринництва на базі науково обґрунтованої системи машин.

Адже опосередкування — не що інше, як самототожність, що сама себе рухає, або ж відображення в собі, момент Я, що існує для себе, чи ста негативність, або, коли звести її до чистої абстра кції, просте становлення.

Після Другої світової війни розвиток сюрреалізму дещо сповільнився, митці, по суті, тиражували досягнення перших десятиліть становлення й розвитку цього непересічного напряму мистецтва.

В Україні ринок цінних паперів перебуває зараз на стадії становлення.