Пароніми до слова Спеціалізований

Пароніми до слова Спеціалізований

  1. Спеціалізований СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ, а, е. Призначений для певної спеціальності;який спеціалізується на чомусь, має обмежене завдання: В місті [Києві] інтенсивно споруджуються великі спеціалізовані підприємства торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування (Вісн., 1982, № 5, 7); Значного розвитку набули спеціалізована медична допомога, кардіологічна служба (КУ, 1981, № 4, 51). У спол.: с підприємство, завод, фабрика, господарство, колгоспи, радгосп, ферма, ланка, бригада, школа, училище, клас, група, транспорт, устаткування, майстерня, магазин, заклад, вчена рада, кінотеатр, профілакторій, медична допомога, виробництво, лісництво, скотарство.

Приклади використання Спеціалізований

У кримінальному провадженні Вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ може діяти лише як суд касаційної інстанції.

Це саме той випадок, коли спеціалізований поділ праці є найефективнішою інфраструктурою.

Відповідно до договірних термінів спеціалізований реєстратор повідомляє товариству про всі зміни в реєстрі, щомісяця звіряє кількість і категорії розміщених акцій і акцій, переданих зареєстрованими особами.

Фонди охорони навколишнього природного середовища — це спеціалізований інститут акумулювання грошових коштів з метою цільового фінансування екологічних потреб.

Саме вона представляє спеціалізований інститут для здійснення цієї гуманної місії.