Пароніми до слова Соціалістичний

Пароніми до слова Соціалістичний

  1. Соціалістичний СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, а, е. Який стосується соціалізму, базується на принципах соціалізму, існує при соціалізмі, зДійснює соціалізм, проиикну-тий ідеями соціалізму, виражає ідеї соціалізму тощо: У творчості П. Тичини розвиваються горьківські традиції соціалістичного гуманізму, любові до трудового народу і непримиренної ненависті до його ворогів (УЛ, 10, 56); Соціалістичне мистецтво несе людям прогресивні ідеї (НТЕ, 1983, № 4, 13); Величезні зміни сталися в ході соціалістичного будівництва на Україні. Вона перетворилася в квітучу соціалістичну республіку (КУ, 1966, № 6, 61). У спол.: с. табір, світ, система, співдружність, співробітництво, країна, держава, суспільство, батьківщина, республіка, нації, лад, революція, шлях розвитку, форма, власність, спосіб виробництва, промисловість, сільське господарство, економіка, розвиток, будівництво, перетворення, принципи, устрій, базис, партії, праця, дисципліна, порядок, демократія, законність, вчення, свідомість, культура, література, мистецтво, етика, виховання, ідеологія, мораль, ідея, ідеал, зміст, побут, обряди. А С. змагання — метод організації праці, який заснований на поширенні досвіду передовиків виробництва і веде до підвищення продуктивності праці; с. реалізм — художній метод радянської літератури і мистецтва, який ставить своєю метою правдиве відображення дійсності в її революційному розвитку і комуністичне виховання трудящих.

Приклади використання Соціалістичний

Прокидається рано повстанець-мужик, дивиться крізь проріділий соціалістичний туман, бачить кривавий прапор і бачить сатанинські літери.

Якщо ми будуємо Україну, то і фундамент у неї «український», а не соціалістичний, ринковий і т.д. і т.п.

— Коли повернемось у Софію , — зауважив Андрій , — я прославлю перед найвідповідальнішими людьми ваш соціалістичний метод роботи.

Соціалістичний рух у Німеччині має свої особливості, обумовлені відношенням до індустріальної технологічної революції.

І подумалось у цю хвилину: ми вже настільки звикли до всіх переваг, які гарантує громадянам СРСР соціалістичний лад, що інколи забуваємо про них.